Puolivuosikatsaus

Kesäloma häämöttää jo. Vuosi on ollut uuden yliopiston rakentamisen aikaa. Johtamisen tutkijana on ollut mielenkiintoista seurata komentoketjun vaihtumista – uusi yksikkö ja yksikön päällikkö, uusi dekaani ja uusi rehtori. Tässä on päässyt konkreettisesti katsomaan, tuntemaan ja pohtimaan tiedolla johtamisen käytäntöjä. Empiirisiä havaintoja kertyy jatkuvasti, mutta ei niistä nyt sen enempää, kun kesälomakin jo häämöttää.

Tässä katsaus tutkijan työhön puolen vuoden ajanjaksolta. Tällä periodilla, kun kalenteria tarkastelee taaksepäin niin pienemmät murheet ja saavutukset jäävät piiloon. Jonkinlaisen kuvan kuitenkin saa tutkijan varsin monipuolisesta työnkuvasta.

Tammikuussa aloimme valmistella EAKR rahoitushakemusta teemalla ”Tekoälyn soveltaminen ja hyödyntäminen”. Hakemus lähti Pirkanmaan liittoon maaliskuun alussa, mutta päätöksiä ei ole vielä kuulunut. Peukut pystyssä siis kesän läpi. Tammikuussa osallistuin myös ”Tietojohtamisen verkostopäiville” Tampereella. Hyvät päivät, kannattaa pitää silmällä tämän verkoston tapahtumia. Tammikuussa kävin pitämässä kaksi esitystä, toisen ”Sote JOKO – Palvelut ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa” -ohjelmassa ja toisen USCO -hankkeen johtoryhmässä. Tietojohtamisesta puhuin. Kävimme Sitrassa haastattelureissulla.

Helmikuussa jatkettiin EAKR-hakemuksen hiomista, kerättiin haastatteludataa (THL) ja kirjoiteltiin artikkeleita huhtikuun IRSPM -konferensiin. Kävin pitämässä luennon ”Governing Hybrid Organizations” –kurssilla. Helmikuussa toimin myös ulkoisena tarkastajana Liverpoolin yliopiston ”Online Professional Doctorate” -opinnäytteelle. Mielenkiintoinen työ ja prosessi (työn teemana tietojohtaminen public-private yhdyspinnoilla Etelä-Afrikassa). ”Väitöstilaisuus” hoitui online. Helmikuussa järjestettiin myös ”Tiedä ensin, johda sitten” -seminaari, johon osallistuin Helsingissä. Hyvä tilaisuus.

Maaliskuussa tehtiin ”Leadership for Change” -maisteriohjelman opiskelijavalintoja sekä luettiin ja kommentoitiin Vietnamissa käynnissä olevan maisteriohjelman gradu-suunnitelmia. Maaliskuussa järjestettiin myös tiedekunnan ensimmäinen henkilöstön keskustelutilaisuus. Uuden rakentamista. Lisäksi maaliskuussa pohdittiin koulutusvientiohjelmien omistajuutta uudessa yliopistossa. Laamannien verkostopäivillä kävin puhumassa johtamisesta digitalisoituvassa ympäristössä ja Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen koulutusohjelmassa tiedon merkityksestä johtamisessa. Maaliskuun viimeisellä viikolla kävimme vielä haastattelemassa STM:ssä HYPER-hankkeen puitteissa ja pidin Kuntatalolla esityksen ”Tiedolla johdettu kunta ja tuloksellisuusdialogi”.

Huhtikuuta hallitsi IRSPM -konferenssi ja samaan matkaan yhdistetty gradu-seminaari Vietnamissa. Kuukauteen mahtui myös Helsingin johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin suunnittelua, entisen kollegan väitökseen osallistuminen, skype-ohjauspalavereita Vietnamiin sekä koulutusvientitarjousten valmistelua Brasiliaan. Kävin myös kuntatalolla puhumassa otsikolla ”Mistä tuloksellisuus syntyy? Case hybridihallinta”.

Toukokuun potkaisi toden teolla käyntiin Valtio Expo. Sen lisäksi toukokuulle osui Public EMBA ohjelmaan sisältyvä Tietojohtamisen-jakso, jolla toimin akateemisena vastuuhenkilönä. Toukokuussa järjestettiin myös ensimmäinen hallintotieteiden yksikkökokous, jossa pohdittiin mm. yksikön identiteetti-kysymyksiä. Toukokuussa haimme Opetushallituksen Aasia-toimintoihin liittyvää rahoitusta sekä aloitimme korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelman (HEI ICI) rahoitushakemuksen valmistelun. Kävin Happy Worksplaces learning day @Framery -tapahtumassa puhumassa työympäristöstä kerättävän datan hyödyntämisestä. Touko- ja kesäkuussa työstettiin useampia lyhytkoulutustarjouksia Vietnamilaisille ja Indonesialaisille ryhmille yhdessä Finland Universityn kanssa.

Kesäkuussa oli KEHYS -hankkeen (Vaikuttava sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristö KEHYS – Kehitämme yhdessä) Advisory Boardin kokoontuminen. Kävin puhumassa myös HAUS:n Tieto päätöksenteossa -seminaarissa. Lisäksi kesäkuussa työstettiin olemassa olevia tutkimus- ja arviointiprojekteja sekä käytiin lupaavia yhteistyökeskusteluita kuntasektorin tuottavuuden tutkimuksesta ja kehittämisestä. Ennen juhannusta oli agendalla vielä kehityskeskustelukin uuden esimiehen kanssa. Johtamismalli jalkautuu. Aikaisemmat konferenssipaperit saatiin revisioitua journaleihin lähetettäviksi versioiksi ja saatiinpa yhdestä artikkeliprosessista hyväksyntäkin vielä kesän korvalla.

Nyt vielä viimeisenä isompana kokonaisuutena ennen lomia olen nautiskellut Public EMBA –kurssin tietojohtamisen harkkatöistä. Loistavia analyysejä kunkin omasta johtamiskontekstista. Yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi johtajat nostavat sen, että tiedon analysoinnille ja sen varassa käytävälle dialogille pitää etsiä aikaa. Tässä on hyvä oppi kaikille johtajille – syksyn tullen. Ennen sitä hengähdetään hetki.

Hyvää kesää kaikille!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s