Koulutusvientiä ja hybridihallintaa

Kiva olla taas kotona. Takana puolentoista viikon reissu monine tapahtumineen. Ensin Kuntatalolla puhumassa tuloksellisuudesta ja hybridihallinnasta. Sieltä matka jatkui Vietnamiin, jossa pro gradu seminaari. Matkan viimeinen etappi oli Uusi-Seelanti ja kansainvälinen IRSPM konferenssi.

Mitä jäi käteen?

Kotimaista vaikuttamista

Kuntatalolla esitykseni käsitteli tuloksellisuutta hybridihallinnan kontekstissa. Esittelin lyhyesti tuloksia kahdesta viime vuoden lopulla HYPER-tutkimusryhmällä toteuttamastamme arviointihankkeesta ja päädyin tästä pohtimaan tiedolla johtamisen keskeisiä kysymyksiä hybridihallinnan kannalta.

Arvioinnin kohteena olivat Sydänpotilaan vastuullinen hoito-organisaatio (VHO) ja Tesoman hyvinvointiallianssi (THA). Kaksi erilaista hybridikontekstia. VHO:sta kiinnostuneille suosittelen Sitran raporttia Sote-järjestäjän työkalut -teemasta.

Tältä keikalta jäi parhaiten mieleen kollega Jarmo Vakkurin viesti:

ajatusmalli

Koulutusvientiä Vietnamissa

Maisteriohjelmamme Ho Chi Minh Cityssä on tullut siihen vaiheeseen, että oli aika käynnistellä pro gradu-prosesseja. Gradujen teemat olivat mielenkiintoisia. Tapetilla olivat muun muassa työn tuloksellisuus, älykäs liikenne, kulttuurinen älykkyys yliopistomaailmassa sekä kansalaisten osallistuminen.

Näiden lisäksi ajankohtaisia teemoja myös Vietnamin kontekstissa olivat henkilöstöhallinnan kysymykset ja erityisesti lahjakkuuksien rekrytointi julkiselle sektorille, egovernment, koulutuksen saatavuuskysymykset sekä yrittäjyyteen kannustaminen.

Seminaarin keskeiset opit tai viestit, jotka toimivat hyvinä tärppeinä kaikille opinnäytetyötään tekeville, voidaan tiivistää seuraavasti.

Ensinnäkin, erota tutkittava ilmiö ja tutkimuksen empiirinen konteksti. Erityisesti silloin, kun opiskelija tuntee tutkimansa organisaation tai kontekstin hyvin, on hänellä joskus vaikeuksia astua ulos omasta kuplastaan ja nähdä tarkasteltava ilmiö laajemmassa kontekstissa. Ilmiön tunnistamiseen liittyy avainkäsitteiden valinta ja määrittely.

Toiseksi, tutkimusstrategisesti keskeinen kysymys liittyi ilmiön, tutkimuskysymyksen ja tutkimuksellisen lähestymistavan väliseen liittoon. Näiden pitää rakentaa yhteistä tarinaa.

Kolmanneksi, keskusteluihin nousi voimakkaasti myös laadullisen ja määrällisen tutkimuksen erot. Omien kokemusteni perusteella Vietnamissa ensisijainen lähestymistapa on aina määrällinen. Testataan hypoteeseja, vaikka monen opiskelijan tapauksessa kysymyksenasettelu oli minusta selvästi laadullinen.

Kansainvälistä tutkimusta

IRSPM on laaja julkisen johtamisen konferenssi. Oma osuuteni konferenssissa keskittyi vahvasti hybridihallinnan teemoihin, koska Jarmo Vakkuri ja Jan-Erik Johanson masteroivat Special Interest Grouppia (SIG) kyseisellä teemalla.

Tällä saralla oma viestini oli rakennettu kahteen artikkeliin, joissa molemmissa toinen kirjoittaja on Petra Kokko. Ensimmäinen artikkeleista tarkasteli hybridihallintaa tietojohtamisen näkökulmasta ja oli otsikoitu ”Building a knowledge base for hybrid governance”:

This paper extends the analysis of knowledge management to hybrid governance, and analyzes national level policies, strategies and programmes that have shaped and formulated the understanding of knowledge management as a factor of national-level competitiveness in Finland. Instead of focusing on individual institutions and their knowledge management, the unit of analysis is on a national-level project aiming to develop new type of data lake solutions and a service operator responsible for collecting and coordinating well-being data on the Finnish population.

Toinen artikkeli raportoi jo edelläkin mainitun arviointihankkeen tuloksia ”Evaluation of Accountable Care Organization model in Finland: The Care Path of Heart Failure Patients”. Tämän artikkelin kontribuutioksi esitämme seuraavaa:

The paper evaluates an innovative healthcare model, which was adapted to the Finnish healthcare system by combining principles from the United States and the UK. The aim of the model is to improve customer-centered care, cost efficiency and effectiveness of care. The paper contributes to the discussion on the hybrid governance in healthcare context by describing and analyzing the process of healthcare model innovation made within the Finnish tax-funded healthcare system.

Molemmista artikkeleista on tarkoitus jalostaa käsikirjoitukset lähetettäväksi kansainvälisiin tiedelehtiin. Palataan siis näihin artikkeleihin ja niiden keskeiseen sisältöön myöhemmin.

Kokonaisuutena konferenssista ja erityisesti ”Governing hybrid organizations” keskusteluistamme jäi mieleen muutama peruskysymys, joita pohditaan ei vain meillä Tampereella vaan ympäri maailman.

Belgialainen Lode De Waele pohti omassa esityksessään hybriditeetin syitä ja sitä, miten samat ulkoiset muutokset (exogenous institutional shock) johtavat erilaisiin strategioihin organisaatioiden yrittäessä yhdistellä erilaisia institutionaalisia logiikoita. Dr. Joshua Jebuntie Zaato puolestaan palautti esityksessään mieleen peruskysymykset liittyen julkiseen arvoon: What is value? Whose value?

Paljon mahtui tapahtumia vajaaseen puoleentoista viikkoon, varsinkin kun iso osa ajasta kului lentokoneessa. Varsin antoisa reissu kaikenkaikkiaan, matkan opeissa ja sen aikana mieleen nousseissa ajatuksissa riittää taas sulateltavaa ja jalosteltavaa toviksi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s