Onko tietotyön tulevaisuus ainoastaan tuottavuuskysymys?

Teksti julkaistu ensin Tietoasiantuntija-lehden pääkirjoituksena, nro. 2-3/2018.

Peter Drucker kirjoitti vuonna 1999 viisaita tietotyön tuottavuudesta ja sen tulevaisuudesta. Tämä keskustelu on hyvä palauttaa mieliin tietotyön tulevaisuutta käsittelevän lehden yhtenä lähtökohtana.

Druckerin mukaan tietotyöntekijän tuottavuutta määrittää kuusi tekijää. Ensin pitää kysyä mikä on tehtävä, jota tietotyöläinen on suorittamassa. Taustalla oleva ajatus liittyy siihen, että yleensä tietotyöläinen itse tietää parhaiten mitä on tekemässä ja miksi. Keskittyminen tähän tehtävään mahdollistaa tuottavuuden lisäämisen.

Kun tehtävä on selvä, pallo siirtyy tietotyöläiselle itselleen. Hän on vastuussa ja tilivelvollinen niin määrällisestä kuin laadullisesta tuloksesta sekä käytetyistä resursseista. Tietotyöläiselle on Druckerin mukaan sallittava autonomia joka tuo mukanaan vastuun.

Tietotyöläisen työhön on kuuluttava oppimista, opettamista ja jatkuvaa innovaatiota. Lopuksi Drucker vielä korostaa, että tietotyöläistä tulee kohdella kilpailuvalttina eikä kustannuksena.

Edellä lyhyesti kuvaamani Druckerin ajatukset tuntuvat resonoivan varsin hyvin tänä päivänä työn tulevaisuudesta käytävän keskustelun sekä modernin johtamisajattelun kanssa.

Monet viimeaikaiset tutkimukset ja käytännön esimerkit ovat korostaneet työn merkityksellisyyttä keskeisenä suorituskykyyn vaikuttavana tekijänä. Samanaikaisesti teknologian kehittyminen on mahdollistanut toistuvien työtehtävien automatisoinnin. Yksi viime vuosien lentävä viisaus on ollut ”Kaikki, mikä on digitalisoitavissa, digitalisoituu.”

Tietotyön tulevaisuus on monilta osin tuottavuuskysymys, kuten Drucker asian näki. Työ tehdään missä ja miten se on tehokkainta suorittaa. Toki kyseessä on myös arvovalinta. Mielenkiintoista on seurata millaisia valintoja ihmiskunta tulee tekemään näiden kahden näkökulman välillä eri toimialoilla.

Automatisaation, digitalisaation ja robotisaation tuloksena tietotyöläiselle vapautuu aikaa mielekkäämpien, haastavampien ja motivoivimpien tehtävien suorittamiseen. Suorastaan jännittävää on seurata millaisia nämä tehtävät tulevat olemaan.

Tietotyön johtamisen saralla itseorganisoituminen on yhä useammissa yhteyksissä nostettu modernin johtamisen ideaaliksi. Tätä kautta tietotyöläinen on itse vastuussa oman osaamisensa ylläpitämisestä ja kykenee hyödyntämään autonomiaansa niin asiakasvalintaan kuin työtapojen määrittämiseen.

Työnteon tavat ja työn organisointi muuttavat muotoaan. Tätä kehitystä luonnollisesti tukee teknologinen kehitys ja alati kasvavat tuottavuusvaatimukset. Tuottavuuden kehittämisen rinnalla työhyvinvointikysymykset ovat saaneet kasvavaa huomiota ja työhyvinvoinnin on havaittu omaavan huomattavia tuottavuutta edistäviä vaikutuksia.

On esitetty, että alustatalous haastaa perinteiset organisaatiorakenteet sekä tuo mukanaan globaalit työmahdollisuudet ja keikkatyöt. Taustalla on paitsi työn tuottavuuden lisääminen myös työvoiman liikkuvuuteen ja kohtaantoon liittyvät tavoitteet. Ei ole syytä unohtaa myöskään yksilön valinnanvapauden näkökulmaa – verkko on täynnä blogeja erilaisten toimistonomadien, freelancereiden ja läppärityöläisten sadunomaisista seikkailuista ympäri maailman.

Tietotyö on määritelmällisesti liukas, mutta joku on joskus sanonut, että tietotyöläinen ajattelee työksensä. Tällöin vain mielikuvitus lienee rajana tietotyön tulevaisuudelle. Toivottavasti käsissäsi oleva lehti vie sinut mielenkiintoiselle ajatusmatkalle tietotyön tulevaisuuteen.

p.s. Tietojohtaminen ry:n jäsenet saivat jo painetun lehtensä kotiin kannettuna. Kannattaa harkita jäseneksi liittymistä ihan jo pelkän lehden vuoksi. Mielenkiintoisia juttuja tässäkin tuplanumerossa. Tsekkaa http://tietojohtaminen.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s