Tiedolla johtamisen hullut päivät

Olen viime vuosien aikana yrittänyt kovasti julkaista tieteellistä artikkelia julkisen sektorin tietojohtamisesta. Olen tietoisesti yrittänyt ulos tietojohtamisen kuplasta ja tarjonnut ajatusta julkisen sektorin johtamista käsitteleviin johtaviin tiedelehtiin.

Yritykseksi on pääosin jäänyt. Asia suorastaan huutaa pientä blogia.

Olen useampaan otteeseen muokannut anonyymien arvioitsijoiden vaatimuksesta yhtä aihepiiriä käsittelevää artikkeliani. Siinä kuvataan tietojohtamisen lähtökohtia julkisella sektorilla.

Siten kuin vallalla oleva keskustelu Suomessa teeman sanoittaa:

”Productivity in the public sector will be boosted through better utilisation of business intelligence, more compatible information systems, and by bringing together information management data and procurement resources data in public administration. Shared use of public administration information will be facilitated” (Valtioneuvosto 2011, 137-138)

Artikkelini perusajatus ja ongelmanasettelu saavat kiitosta.

Arvioitsijoiden mukaan artikkeli on hyvin ja selkeästi kirjoitettu, tarjoaa käyttökelpoisen yhteenvedon aihepiirin kirjallisuudesta ja vielä kaiken kukkuraksi mukana on empiiristä aineistoa, jolla kuvataan ilmiön kehitystä suomalaisen paikallishallinnon näkökulmasta.

Ei vain riitä.

Yhden arvioitsijan suurin ongelma liittyy liian rationaaliseen kuvaan tietojohtamisen roolista ja mahdollisuuksista.

Tuloksellisuusinformaatio, tietämys ja päätöksenteko – liian yksioikoista.

Tavassani kuvata ja selittää on varmasti kehitettävää, mutta nämä kehittyvät joka iteraatiolla.

Isompi kysymys, jonka arvioitsijani nostaa pöydälle liittyy siihen, mitkä lopulta ovat tiedolla johtamisen mahdollisuudet ja riittääkö tiedolla johtamisen toteutukseksi se, että päätöksentekijöillä on käytettävissään informaatiota.

Kysymys, jota kaikkien tiedolla johtamista hehkuttavien toimijoiden tulisi miettiä.

Se, että yksi tutkija tätä pohdiskelee ei vielä kauheasti suomalaisen julkisen sektorin tuottavuutta paranna. Mutta, jonkinlainen alku tämäkin.

Tuloksellisuusinformaation lisäksi päätöksentekijöiden pitäisi omata oikeanlainen tulkintaviitekehys sekä kyky ja mekanismit, joilla haastaa informaatio ja erilaiset tulkinnat. Näiden lisäksi tarvitaan toimeenpanokykyä, jotta oikeanlaiset ja vaikuttavat päätökset syntyisivät riippumatta tiedon ja informaation mahdollisesta epätäydellisyydestä.

Väittäisin, että näihin on kiinnitetty aivan liian vähän huomioita ei vain minun käsikirjoituksessani vaan myös käytännön johtamisessa.

Käytännössä on usein pitkä matka tiedolla johtamisen ideaalista siihen toimintaympäristöön ja tapaan, jolla päätöksiä käytännössä tehdään.

Mitä monimutkaisempi ja tunteita herättävämpi päätös, sitä vähemmän faktoilla tuntuu olevan väliä. Jokainen tunnistaa tämän omasta kontekstistaan.

Käytännössä monitulkintaisuuden ongelma on läsnä kaikkialla, erityisesti julkisella sektorilla, jossa ilmiöt ovat usein monimutkaisia ja erilaisista lähtökohdista tehdyt tulkinnat törmäävät väistämättä.

Vastaus kysymykseen on tuloksellisuusdialogi. Aktiivisemmat blogin seuraajat tämän varmasti jo arvasivatkin.

Oleellista on kuitenkin ymmärtää, että kyseessä ei ollut minun vastaukseni vaan vastauksen antoi anonyymi arvioitsija. Samalla validoiden oman tarinani seuraavan vaiheen.

Arvioitsija ei tosin ollut vielä lukenut tarinani jatko-osaa, ja näin häneltä puuttui käsite-apparaatti, jolla vastata annettuun ongelmaan.

Täydellinen vahvistus jo jokusen aikaa pyörineelle tutkimushankkeelleni, jossa luomme käsitteellisen viitekehyksen arvioijan esiin nostamalle tiedolla johtamiseen liittyvälle ongelmalle.

Täsmennetään nyt vielä lopuksi, että uskoni ei horju. Arvioitsijan vakuuttamisen tapauksessa kyse on vakuuttavammasta argumentoinnista. Käytännössä uskon edelleen vahvasti, että tiedolla johtamisen kehittäminen on järkevää.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s