Lohkoketjuja ja tuloksellisuusdialogia

Tuloksellisuusdialogi mielletään helposti yksittäiseksi tapahtumaksi. On se sitäkin, mutta minua kiinnostavat enemmän organisaatiossa tapahtuvat dialogien ketjut. Se, miten organisaation jäsenet keskustelevat ja asettavat tavoitteita, seuraavat niissä onnistumista ja kehittävät uusia parempia tapoja toimia.

Tuloksellisuusdialogit ketjuuntuvat. Ainakin niiden pitäisi. Rikkinäinen puhelin -metafora on hyvä esimerkki epäonnistuneesta ketjuuntumisesta. Tällöin tietovirrat katkeavat ja tiedon välitys ei toimi ja oppiminen sekä viime kädessä tuloksellisuus kärsivät.

Haetaanpa ajatteluun tukea lohkoketjuista, jotka ovat tällä hetkellä kuuminta hottia. Tekstin lainaukset ovat Tivi:n artikkelista.

“Lohkoketju on tekniikka, joka mahdollistaa maailman ensimmäisen hajautetun ja läpinäkyvän tietokannan. Tätä tietokantaa voivat täysin luotettavasti ylläpitää ketkä tahansa halukkaat ja toisilleen tuntemattomat tahot.”

Tekniikka on hienoa, kun se on rationaalista ja läpinäkyvää.

Entäpä työntekijöiden muodostama ‘tietokanta’, ‘organisaation muisti’ tai ‘aineeton pääoma’. Täysin hajautettu, mutta varsin läpinäkymätön. Kukin pitää yllä omaa osaamistaan ja tietämistään, haluamallaan tavalla.

Tuloksellisuusdialogin keskeinen toimija on yksittäinen työntekijä. Hän voi joko osallistua ja tukea dialogien ketjua tai vääristellä ja jopa hiljentää sen. Toiset toimijat ovat dialogien ketjuissa tärkeämpiä solmuja kuin toiset. Heikot ja vahvat sidokset. Ketjuissa voi syntyä rakenteellisia aukkoja. Ja kuten jokainen tietää, niitä syntyy.

Rationaalisuus on näissä dialogien ketjuissa saavuttamaton ihanne.

Tuloksellisuusdialogien ketju rakentuu yksittäisistä dialogeista ja nämä ketjut määrittävät sen tietoisuuden tason, joka organisaatiossa vallitsee tavoitteiden, strategioiden ja tuloksellisuuden osalta.

Siinä missä lohkoketjut toimivat matemaattisen tarkasti, tuloksellisuusdialogeissa ihmiset saattavat vaihtaa mielipiteitään, perusteluitaan ja tulkita tuloksellisuusinformaatiota kuin tuuliviirit. Kaikesta tulee suhteellista.

Lohkoketjuja kuvataan palapeliksi, jossa “edeltävä lohko sopii ainoastaan seuraavaan lohkoon ja niin edelleen”. Tuloksellisuusdialogissa toimii osin samankaltainen lainalaisuus. Toiset ihmiset tulevat paremmin toimeen tiettyjen ‘palasten’ kanssa ja toiset ‘palaset’ eivät kerta kaikkiaan sovi yhteen.

“Yhdenkin merkin muutos vaikuttaa kaikkiin seuraaviin lohkoihin.” Näin on myös tuloksellisuusdialogissa. Poliittishallinnollisessa julkisessa kontekstissa tuloksellisuusdialogit ovat äärimmäisen herkkiä. Eikä ainoastaan faktoille.

Lohkoketjuissa “kaikki siirrot ovat siis julkisesti nähtävillä.” Tuloksellisuusdialogien ketjuissa kuiskitaan puskissa ja vain osa dialogien tuloksista on todennettavissa saati sitten täysin julkisia.

Läpinäkyvyyttä peräänkuulutetaan myös näissä tuloksellisuusdialogien ketjuissa, tilivelvollisuus on tärkeä nimittäjä kaikessa julkisessa toiminnassa. Mutta…

Yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia voisi pohtia pitempäänkin. Uskon kuitenkin, että edelliset ajatusleikit riittävät selittämään aamukahvin lomassa syntyneen ajatukseni.

Tuloksellisuusdialogit ketjuuntuvat. Me kaikki toimimme näissä ketjuissa pelinappuloina, jotkut jopa pelinjohtajina.

Vai onko meistä itseasiassa jokainen oman kukkulansa kuningas? On myös mahdollista, että jotkut irtaantuvat kokonaisuudesta ja muodostavat omia saarekkeitaan.

Muodostuvissa dialogien ketjuissa välitämme tietoa dialogista toiseen, käynnistämme uusia dialogeja, luomme linkkejä ja päätämme siitä millaiseksi oma lohkomme muodostuu. Ainakin useimpien johtamisjärjestelmien tarkoitus on luoda näitä ketjuja.

Ihmisten muodostamia ‘lohkoketjuja’ on ollut niin kauan kuin vuorovaikutustakin. Yllättävän vähän näihin on kuitenkin kiinnitetty huomiota siinä tietojohtamisen ja suorituskyvyn tutkimuksen kentässä, jossa minä olen liikkunut.

Ehkä se on se rationaalinen puoli meissä, joka pelkää niiden tarkempaa analyysiä. Voipi äkkiä kolahtaa omaankin nilkkaan. Edellistä TUJU-hankkeen bloggausta sivuten, on välillä hyvä miettiä omia motivaatiotekijöitään ja kannustimiaan informaation tulkinnassa?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s