Tuloksellisuusdialogi – illuusiota luomassa vai purkamassa?

Teksti julkaistu ensin TUJU-tutkimushankkeen blogissa.

Alkuvuosi on ollut kiireistä aikaa. Olemme tuloksellisuusdialogin puitteissa kirjoitelleet ja lähettäneet lukuisia abstrakteja sopiviin konferensseihin. Lähetetyt abstraktit luovat odotuksia ja tavoitteita. Maaliskuun loppuun mennessä näitä lupauksia pitää sitten lunastaa.

Yhdenlaista jatkuvaa tuloksellisuusdialogia tieteen tekeminenkin. Abstraktissa on helppo luvata ja maalata pilvilinnoja. Deadlinen lähestyessä tunnelma tiivistyy.

Deadline on kuitenkin hyvä motivaattori. Tuloksia on synnyttävä yliopistoissakin.

Julkaisemme kevään aikana blogissamme lyhyitä versioita ajatuksista tulevien tiedepapereiden takana. Tässä näistä ensimmäinen, pidä tuolistasi kiinni.

Ajan henki on hehkuttaa osallistamista, yhteistuotantoa sekä kaikenlaista muuta yhdessä tekemistä. Kaikella tällä on paikkansa. Samalla puhutaan myös dialogista, ainakin välillisesti.

Olen havaitsevinani, että näitä ajatuksia toistettaessa syntyy helposti illuusio siitä, että näinhän me kaikki jo teemme. Koska niin kuuluu tehdä. Illuusio syvenee helposti jopa sille tasolle, että hokemien odotetaan automaattisesti johtavan positiivisiin vaikutuksiin. Siis, vaikka ne eivät olisikaan totta.

Tällä tarkoitan siis sitä, että näemme osallistamisen positiiviset vaikutukset, vaikka se osallistaminen olisikin vain illuusio. Joko näennäistä tai täysin olematonta.

Tuloksellisuusdialogiin osallistaminen on oma kysymyksensä. Me ehkä juttelemme, mutta emme välttämättä kovinkaan napakasti ja tehokkaasti. Tässä kohtaa mieleen tulee aina Alf Rehnin käyttämä huoneliha vertaus.

Kokoonnumme yhteen, mutta tulosinformaatioon perustuvat keskustelut onnistumisista ja epäonnistumisista tai näiden syistä ja seurauksista hukkuvat kaikkien muiden tärkeiden asioiden sekaan.

Tuloksellisuus saattaa välillä olla yllättävän arka aihe. Sitä on helppo kierrellä kuin kissa kuumaa puuroa. Olla ’mukamas’ keskustelevinaan, mutta jättää kuitenkin ne vaikeat juurisyyt selvittämättä. Miksi näin tapahtui, miksi se oli mahdollista, miksi, miksi ja miksi?

Ja mitä ME seuraavaksi teemme asialle. Siis yhdessä oppien, ei toisia mustamaalaamalla.

Tuloksellisuusdialogin ajatuksena on tuoda erilaisia tulkintoja yhteiseen keskusteluun, oppia toisilta ja luoda yhdessä tarkempaa tilannekuvaa. Ja tämän pohjalta parantaa tuloksellisuutta.

Dialogilla on kuitenkin useampia tulosvaihtoehtoja. Joskus kukaan ei opi. Joskus osa oppii. Ja vain ideaalitilanteessa syntyy yhteinen tilannekuva.

Vaikutustekijöitä on monia. Usein ne yksilöityvät. Joskus ihmisillä on niin vahvoja näkemyksiä ja mielipiteitä, että on aivan sama millaisella faktalla heitä lähestytään. Tulos, analyysi ja tulkinta on jo tehty. Tieto ei siirry eikä oppimista tapahdu.

Vastaavanlainen sulkeutuminen voi vallita myös koko ryhmässä. Pitkään yhdessä toiminut ja vahvasti yhteen hiottu ryhmä voi olla kaikesta yhtä mieltä ja vallitsevaa tilannekuvaa ei kyetä kyseenalaistamaan. Kokemuksen syvä rintaääni pyyhkii pöydän tulosraporteilla.

Vaarana on, että uusiutumiskyky ja viime kädessä tuloksentekokyky kärsivät.

Toki on mahdollista, että ryhmän asiantuntemus on niin kovaa luokkaa, että se kykenee muodostamaan täsmälleen oikean tilannekuvan ilman dataakin. Mutta uskallatko ottaa riskin?

Onnistuessaan dialogi hyödyntää tehokkaasti tarjolla olevaa informaatiota. Dialogi on kollektiivinen tiedon käytön ja hyödyntämisen muoto. Erilaisten näkökulmien kohdatessa opitaan uutta, hyödynnetään tehokkaasti ryhmän osaamista ja kyetään tarkentamaan ennen keskustelua vallinnutta tilannekuvaa.

Tuloksellisuusdialogi voi siis sekä luoda virheellistä illuusiota tai auttaa tämän illuusion purkamisessa. Kumpaa dialogia teidän organisaatiossanne käydään?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s