Tietosuoja-asiat koskevat meistä jokaista

Kirjoitin Lukijalle-tekstin tärkeää tietosuoja-aihetta käsittelevään kirjaan. Kannattaa tutustua:

Andreasson, A., Koivisto, J. Ylipartanen, A. Tietosuojakäsikirja johdolle. Tietosanoma: Tallinna.

Tietosuoja-asiat koskevat meistä jokaista. Ensinnäkin palveluiden sähköistymisen myötä on tärkeää huolehtia yksityisyyden suojasta. Toiseksi hyvin hoidettu tietosuoja mahdollistaa kertyvän tiedon aikaisempaa tehokkaamman hyödyntämisen organisaatioissa.

Tietosuoja on siis tärkeä asia paitsi yksilön myös organisaatioiden ja palvelujärjestelmien ohjaamisen näkökulmasta. Tämä kirja tarkastelee tietosuojaa johdon näkökulmasta ja nostaa keskusteluun myös taloudelliset kysymykset. Käsissäsi oleva kirja auttaa hahmottamaan tietosuojaan liittyvää kokonaisuutta. Kirjan tekijät tarjoavat käyttöösi laajaan käytännön kokemukseen perustuvan osaamisensa.

Tietoprosessit, kuten tiedon luominen sekä tiedon siirtäminen ja hyödyntäminen, ovat osa tieto- ja palveluyhteiskunnan perusrakenteita. Näiden prosessien ytimessä on vuorovaikutus, joka edellyttää luottamusta toimijoiden välillä. Luottamus syntyy paitsi henkilökohtaisten suhteiden ansiosta myös yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja käytänteiden kautta. Tietosuoja ja erityisesti ihmisten luottamus sen säilymistä kohtaan on rakenne luovat edellytykset kaikelle tietoon liittyvälle toiminnalle.

Näkökulma on tuore, ja se tuo tietosuojakeskustelun osaksi keskustelua, jota käydään tiedolla johtamisen ympärillä. Johdon ja tietoperustaisen arvonluonnin näkökulmat ovat erityisen tärkeitä, koska tietosuoja ei ole yksinomaan tekninen kysymys.

Tämä kirja tarjoaa johdolle ajantasaista tietoa tietosuoja-asioiden kuntoon saattamiseksi. Ennaltaehkäisy on usein se kustannustehokkain toimintamalli, niin myös tietosuojan tapauksessa. Tietosuojan ymmärtäminen auttaa valitsemaan asianmukaiset toimintamallit ja työkalut sen toteuttamiseen.

Tietosuojasta huolehtiminen on tärkeää myös asiakkaan näkökulmasta. Tietointensiivisen liiketoiminnan ytimessä on asiakkaan luottamus palveluntuottajaa kohtaan. Tietosuoja-asioissa tätä luottamusta ei ole varaa menettää.

Tietojärjestelmien ja niiden varastoiman tiedon hyödyntämismahdollisuuksien toteuttamiseksi on tärkeää, että ymmärrystä ja valmiuksia tietojen monipuoliseen hyödyntämiseen edistetään kaikin keinoin. Tämä kirja palvelee omalta osaltaan tätä tärkeää tehtävää. Tietosuoja-asioista huolehtiminen on edellytys menestyvälle liiketoiminnalle, ja tämä huolehtiminen on viime kädessä johdon tehtävä. Mukavia lukuhetkiä!

Tutustu myös: Opitietosuojaa.fi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s