Tuottavuutta yli rajojen

20.10.2015 Pirkanmaan kuntapäivä, kommenttipuheenvuoro

Ilmiö, jonka haluan nostaa esiin on tuottavuus tai laajemmin tuloksellisuus.

Erityisen kiinnostavaa on se, miten tuottavuutta voidaan parantaa ja miten tuottavuutta johdetaan. Tuottavuustyötä on tehty ja tehdään kunnissa jatkuvasti ja sillä on saatu paljon hyvää aikaan. Tämä työ jää kuitenkin usein julkisen tuottavuuskeskustelun varjoon. Sitä ei tule kuitenkaan unohtaa.

Isossa kuvassa tarvitaan kuitenkin perusteellisempaa uudelleenajattelua ja toisin tekemistä.

Kuten edellisissä puheenvuoroissa ja julkisessa keskustelussa laajemmin on hyvin tullut esiin, julkisen sektorin ja erityisesti kuntien tuottavuus on tällä hetkellä mitä suurimmassa määrin liikkuva maali

Palvelujärjestelmän perusrakenteet ovat suuressa muutoksessa tai ainakin muutoksia on odotettavissa. Tuottavuusloikkaa peräänkuulutetaan ja rima tuntuu nousevan koko ajan.

Julkisjohtaminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ei ole helppoa. Kuntajohdon keskeinen haaste on jo pelkkä muutoksen kyydissä pysyminen.

Pelkkä kyydissä pysyminen ei kuitenkaan riitä. Tuttu ja turvallinen omasta pesästä huolehtiminen ei nähdäkseni johda vaadittuihin tuloksiin.

Tuottavuutta ilmiönä tulee tarkastella laajemmin.

Meidän tulee olla entistä enemmän kiinnostuneita paitsi oman yksikön tuottavuudesta myös laajempien palvelujärjestelmien tuottavuudesta ja aikaansaannoksista.

Julkisjohtaminen edellyttää yhteistyötä. Tarvitaan yhteisiä tavoitteita ja yhdessä tekemistä.

Tuloksellisuuden tai tuottavuuden tavoittelu ei saa jäädä yhteistyön jalkoihin; yhteistyön ja osallistamisen tavoitteena tulee olla tuottavuusparannus.

Tuloksellisuuden johtamisessa on entistä enemmän kyse verkostojen johtamisesta, yhteisen sävelen löytämisestä ja oppimisesta.

Yhdestä totuudesta tulkintojen väliseen vuoropuheluun.

Meillä ei ole varaa leikkiä kuurupiiloa keskenämme. Tarvitaan selkeitä tavoitteita sekä välineitä, joiden avulla voidaan seurata johtavatko toimenpiteet oikeaan suuntaan. Se on sitä paljon puhuttua tiedolla johtamista.

Tiedolla johtamisen lähtökohtana tulee olla paras saatavilla oleva informaatio. Missä olemme nyt ja minne haluamme mennä? Tämän informaation pohjalta on mahdollista käydä tuloksellisuusdialogia, jossa tavoitteet täsmentyvät ja jossa määritellään tarvittavat toimenpiteet.

Dialogin tuloksena siihen osallistuvat toimijat oppivat ja rakentavat yhteistä käsitystä halutusta tulevaisuudesta ja siihen johtavista toimintamalleista. Tälle ymmärrykselle on mahdollista rakentaa uudenlaista, aikaisempaa tuloksekkaampaa julkista sektoria.

Tuottavuutta tulee tarkastella yli rajojen. Selittelyt eivät ole ratkaisu – seurannasta on siirryttävä toimintaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s