Palvelujärjestelmästä ja mittaamisesta artikkelipalkinto

Uutinen julkaistu ensin Tampereen yliopiston sivuilla 2.7.2015.

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun professori Harri Laihonen, Tampereen teknillisen yliopiston yliopistotutkija Aki Jääskeläinen ja Lappeenrannan yliopiston Lahden yksikön erikoistutkija Sanna Pekkola palkittiin palvelujärjestelmien mittaamista tarkastelevasta artikkelista.

Kansainvälinen kustannustoimittaja Emerald Group Publishing palkitsee vuosittain julkaisemiensa tiedelehtien parhaat artikkelit (Awards for Excellence – 2015). Tänä vuonna Measuring Business Excellence -lehden parhaana artikkelina palkittiin kotimaisessa yliopistoyhteistyössä kirjoitettu ”Measuring performance of a service system” -artikkeli.

Artikkelin lähtökohtana on palvelutuotannon verkostomaisuuden ja avoimuuden johtamiselle ja mittaamiselle aiheuttamat haasteet. Perinteiset organisaatiokeskeiset mittausratkaisut eivät pelkästään enää täytä johdon tietotarpeita.

Palvelujärjestelmien tutkimus on viime vuosina lisääntynyt nopeasti, mutta erityisesti mittaamiseen ja sen mahdollistamaan tiedolla johtamiseen keskittyviä tutkimuksia on tehty vielä vähän.

Tutkimuksessa muodostetaan viitekehys suorituskyvyn mittaamiseksi ja testataan sitä yksityisessä ja julkisessa palvelujärjestelmässä. Palvelujärjestelmän suorituskyvyn esitetään muodostuvan kilpailukykyisten organisaatioiden, toimivan yhteistyön ja vaikuttavan palvelun tuloksena. Mittausinformaatiota tarvitaan kustakin näkökulmasta.

Tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin rakennusviraston ja sen kumppaneiden sekä keittiökalustevalmistaja Novartin kanssa tehdyssä mittareiden kehittämistyössä rakennettiin mittaristot, jotka huomioivat kaikki kolme näkökulmaa.

Artikkelin uutuusarvo liittyy kolmeen tekijään. Ensinnäkin se laajentaa perinteistä suorituskyky-ajattelua organisaatiokeskeisestä lähestymistavasta kohti asiakasarvon mittaamista. Toiseksi, teorian rakennuksen lisäksi artikkeli tarjoaa kaksi esimerkkiä ajattelun soveltamisesta käytäntöön. Kolmanneksi tutkimuksessa toteutetaan suorituskykymittaristot, jotka huomioivat kolme arvonluontitasoa. Artikkelissa nostetaan lisäksi esiin mittariston kehitysprosessin kompastuskivet ja menestystekijät.

Lue artikkeli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s