Mittaaminen luo pohjaa tiedolla johtamiselle

Lue koko artikkeli Yleislääkäri-lehdestä (ss.25-27).

Harri Laihonen ja Antti Lönnqvist nostavat Yleislääkäri-lehden kirjoituksessaan esiin palvelutuotannon suorituskyvyn erityispiirteet ja esittävät, että moniulotteinen mittaustieto tarjoaa apua tuloksellisuuden johtamiseen ja parantamiseen.

Kirjoittajat toteavat, että palvelutuotannon johtamiseksi, vaikuttavien toimintojen tunnistamiseksi sekä oikeiden toimenpiteiden valitsemiseksi, tarvitaan tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. Mittaaminen on eräs käytännöllinen tapa kerätä päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen tarvittavaa informaatiota. Mittaustieto kertoo toiminnan tilasta ja mahdollistaa tavoitteiden asettamisen ja niiden saavuttamisen seurannan. Mittarit myös ohjaavat henkilöstön toimintaa.

Terveyspalvelujärjestelmässä kerätään valtavat määrät informaatiota, jonka hyödyntämisessä on vielä tehtävää. Mittausinformaatio luo omalta osaltaan pohjaa tiedolla johtamiselle. Mikäli mittaaminen fokusoidaan oikein, mittaustiedon avulla voidaan tukea päätöksentekoa, tunnistaa kehityskohteita ja jopa palkita. Tämä edellyttää kuitenkin mittaamiskulttuurin tai laajemmin tiedolla johtamisen kulttuurin systemaattista rakentamista.

Tiedolla johtaminen on ajankohtainen termi, joka viittaa nimenomaan olemassa olevan informaation aktiivista valjastamista toiminnan kehittämiseen. Tiedolla johtaminen tarkoittaa esimerkiksi mittaustulosten perusteellista analyysia, yksittäisten mittareiden välisten riippuvuuksien ja syy-seuraus-suhteiden tulkintaa ja toimenpiteiden tekemistä kerätyn informaation pohjalta. Näinhän lääkärikin toimii määrätessään potilaan lisätutkimuksiin. Mittauksia ei tehdä ainoastaan, jotta potilaalle ja kollegoille voidaan raportoida hemoglobiini, kolesteroli tai glukoosipitoisuutta. Tietoa kerätään, jotta voidaan parantaa potilas. Tästä pitäisi olla kyse palvelutuotannon tuloksellisuuden mittaamisessakin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s